QUICK MENU
상담전화 051-807-0754
계좌번호 부산은행 01085232829 예금주 : 김민정
한국스피치학원 서면학원 부산경남대표/25년전통의 인지도 1위 학원
공지&커뮤니티
개강안내
HOME HOME     공지&커뮤니티     개강안내
제 목 [편입면접] 2021학년도 편입면접반 개강 안내
작성자 관리자 날 짜 2020-12-21 조 회 149
첨부파일 

 

 

 

 

개강안내

2021학년도 편입면접반 
1월 5일 화요일 2시 대개강 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 1차반


 

 

 

2차반


 

 

 


3차반 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


문의 : 051-807-0754