QUICK MENU
상담전화 051-807-0754
계좌번호 부산은행 01085232829 예금주 : 김민정
한국스피치학원 서면학원 부산경남대표/25년전통의 인지도 1위 학원
공지&커뮤니티
개강안내
HOME HOME     공지&커뮤니티     개강안내
제 목 (모집마감) 전력공기업 면접반 개강 ★남부발전/서부/동서/중부/한전KPS/한전KDN★
작성자 관리자 날 짜 2019-10-24 조 회 429
첨부파일


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 2016년 취업면접 최종 합격자 명단  

 

 

 

 


 

 

 2015년 취업면접 최종 합격자 명단