QUICK MENU
상담전화 051-807-0754
계좌번호 부산은행 01085232829 예금주 : 김민정
한국스피치학원 서면학원 부산경남대표/25년전통의 인지도 1위 학원
공지&커뮤니티
개강안내
HOME HOME     공지&커뮤니티     개강안내
제 목 [모집마감]고등학생, 대학생들을 위한 스피치 여름 방학 특강 모집
작성자 관리자 날 짜 2019-06-08 조 회 464
첨부파일

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 이 중에 하나라도 해당된다면

 

스피치학원의 도움을 꼭 받아보시기 바랍니다.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <2018년 여름방학 스피치 특강 수료식>

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

상담문의 051-807-0754