QUICK MENU
상담전화 051-807-0754
계좌번호 부산은행 01085232829 예금주 : 김민정
한국스피치학원 서면학원 부산경남대표/25년전통의 인지도 1위 학원
공지&커뮤니티
개강안내
HOME HOME     공지&커뮤니티     개강안내
제 목 [서울시면접] 4/12(금)2시 - 서울시 면접 단기 속성반 개강
작성자 관리자 날 짜 2019-04-05 조 회 642
첨부파일

 

<서울시 면접반 개강 안내> 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 한국스피치학원 위치안내

 


전화 문의 051-807-0754