QUICK MENU
상담전화 051-807-0754
계좌번호 부산은행 01085232829 예금주 : 김민정
한국스피치학원 서면학원 부산경남대표/25년전통의 인지도 1위 학원
공지&커뮤니티
개강안내
HOME HOME     공지&커뮤니티     개강안내
제 목 [2020학년도] 대입면접합격보장반 개강(생기부무료컨설팅진행중)
작성자 관리자 날 짜 2019-03-16 조 회 424
첨부파일 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

  

 


 

 

 


 

 

 

전화신청가능 051-807-0754